Verzekering betaald voor niet golfen tijdens ziekte

Verzekering betaald voor niet golfen tijdens ziekte © Foto Ronald Speijer

De toenemende vraag van golfers om de jaarcontributie tijdelijk stop te zetten i.v.m. een blessure of ziekte  is voor een aantal Zuid Nederlandse golfbanen aanleiding geweest om te zoeken naar een geschikte oplossing. Zowel voor de golfers als ook voor  golfaccommodaties is het prettig dat golfers zo lang mogelijk actief kunnen blijven.  Tot op heden werden vaak individuele regelingen getroffen  om aan de financiële wens van de golfer tegemoet te komen. Dit was niet altijd tot ieders tevredenheid.   Door collectief het risico te dragen is iedereen verzekerd van een prettige, heldere en transparante regeling.

 

Jaarlijks loopt menig golfer, overigens van alle leeftijden, onverwachts een ziekte of blessure op, waardoor hij of zij voor langere tijd niet kan golfen. Veel golfverenigingen en golfbaaneigenaren worden vervolgens geconfronteerd met het verzoek van deze leden om teruggave  van de jaarcontributie voor de periode dat ze uitgeschakeld zijn.   Nu de groep actieve senioren, die steeds meer en tot op latere leeftijd wil en kan  golfen, steeds verder groeit, stijgt ook het aantal verzoeken.   Dat is een lastig probleem voor  zowel de golfer als de golfbaan.  De individuele regelingen die vaak getroffen worden stemmen niet altijd tot ieders tevredenheid. Een kant en klare oplossing heeft vrijwel geen enkele golfclub.

 

Een drietal golfbanen heeft samen met een verzekeraar een product gelanceerd dat voor de golfer en de golfclub een mogelijk alternatief biedt voor dit probleem, t.w. “De Golfverzekering”.

 

“ De Golfverzekering”  is een verzekering waar zowel op individuele basis als in collectief verband het risico van ziekten en blessures kan worden verzekerd.  Wanneer door ziekte of blessure voor een periode langer dan 2 maanden niet kan worden gegolfd, wordt de  volledige periode naar rato van het jaarbedrag vergoed. 

 

Individueel bedraagt de premie slechts 4% van de jaarlijkse speelvergoeding/contributie. Verzekert de golfclub de leden collectief dan kan de jaarlijkse premie zelfs tot 2% zakken. Voor menige golfclub een toegevoegde waarde aan het lidmaatschap én een duidelijke oplossing voor een jaarlijks terugkerend probleem. Kijk voor meer informatie op www.degolfverzekering.nl  .